Grafik zajęć

GRAFIK ZAJĘĆ - od 23 września 2019r.

   Informacja dla klientów

Klub BODYMANIAK
nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione mienie.
Udział w zajęciach odbywa się na własne ryzyko.

Młodzież do ukończenia 16 roku życia musi mieć pozwolenie od rodziców lub prawnych opiekunów

W przypadku chorób (np. przewlekłych, padaczki, znacznych żylaków itp.) również ciąży, należy zaciągnąć opinii lekarza

Złe samopoczucie, zażycie leków i inne należy zgłosić instruktorowi.