Aktualności

maj 23, 2014

Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Zawody odbyły się 24 maja w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku Zdroju w godz. 10 - 18. Było wiele atrakcji, a w tym pokaz Marcina Jabłońskiego, Artura Grzesiaka oraz Roberta Burneiki. Dla zawodników rozdano wiele nagród.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT O ZAWODACH
Uwaga! Nie trzeba mieć opłaconej licencji, żeby wziąć udział w zawodach, wystarczy być kandydatem do Stowarzyszenia AKS BODYMANIAK. Nie trzeba również mieć badań lekarskich, wystarczy oświadzczenie imienne o braku przeciwskaząń do udziału w zawodach!
Przewidziano wiele ciekawych nagród np. odżywki, kosmetyki, , torby sportowe,
bluzy, koszulki itp.


OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KLASYCZNYM WYCISKANIU LEŻĄC
BUSKO-ZDRÓJ, 24 maja 2014 r.

I. CELE

  1. Popularyzacja klasycznego wyciskania leżąc.
  2. Popularyzacja ćwiczeń siłowych wśród społeczności województwa świętokrzyskiego.
  3. Wyłonienie mistrzów województwa świętokrzyskiego.

II. ORGANIZATORZY

1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.
2. AKS Bodymaniak Busko-Zdrój - organizator bezpośredni.
3. AIMONT Busko-Zdrój.
4. OHIRKO.PL Kraków.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Termin zawodów: 24 maja 2014 r. (sobota). 10:00
2. Miejsce startu: PMOS w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3
3. Termin i miejsce odprawy technicznej: 24 maja 2014 r. (sobota) godz. 10:05 (w miejscu startu).
4. Termin zgłoszeń: do dnia 23 maja 2014 r., Artur Grzesiak – tel. 502 201 731,
e–mail: info@bodymaniak.tbu.pl

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub. Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS: http://www.pzkfits.pl/komunikaty_dok.htm
2. Zawodnicy i członkowie AKS Bodymaniak Busko-Zdrój oraz kandydaci na członków.
3. Okazanie ważnych indywidualnych badań lekarskich bądź oświadczenia imiennego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
4. Opłacone wpisowe 40 zł w jednej kategorii, 20 zł za następną kategorię.
Opłaty startowego przyjmowane będą wyłącznie w biurze zawodów w dniu 24.05.2014 r., od godziny 8.00, przed wejściem na wagę.
V. SPOSÓB RYWALIZACJI, KLASYFIKACJE
1. Rywalizacja indywidualna zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach:
- juniorzy do lat 23 w grupach kategorii wagowych: do 83kg oraz powyżej 83kg według formuły Wilks`a.
- seniorzy w grupach kategorii wagowych do 74kg, do 93kg oraz powyżej 93kg według formuły Wilks`a.
- weterani powyżej 40 roku życia OPEN według formuły Wilks’a.
2. Klasyfikacja Najlepszego Zawodnika spośród wszystkich startujących mężczyzn open wg formuły Wilks`a.
3. Klasyfikacja drużynowa prowadzona będzie wśród zawodników kategorii seniorów, gdzie punktuje pięciu najlepszych zawodników, oprócz kandydatów na członków klubu.

UWAGA:
Zawodnicy startują bez koszulek specjalistycznych.

VI. INFORMACJE

1. Wszelkich informacji udziela p. Artur Grzesiak nr tel. 502 201 731.
2. Informacje o zawodach wraz z Regulaminem dostępne będą w Internecie na witrynie www.pzkfits.pl.
3. W czasie zawodów czynny będzie bufet dla zawodników.
4. Zapraszamy na oficjalną stronę zawodów www.wyciskaniebusko.pl

VII. NAGRODY

1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej we wszystkich grupach kategorii wagowych zostaną nagrodzone medalami.
2. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej we wszystkich grupach kategorii wagowych zostaną nagrodzone pucharem lub statuetką oraz nagrodą rzeczową (odżywki, suplementy, bluzy, koszulki i inne).
3. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami lub statuetkami.
4. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane miejsce a osoby niesklasyfikowane dyplomy uczestnictwa.
Łączna pula nagród 3000,00 zł

VIII. PROGRAM ZAWODÓW I ODPRAWA TECHNICZNA

1. Wstępny program zawodów: 24.05.2014 r. (sobota)
- godz. 8.30 ÷ 10.00 – ważenie wszystkich zawodników.
- godz. 10.05 – odprawa techniczna
- godz. 10.30 – start I grupy
2. Dokładny program zawodów będzie ustalony po nadesłaniu zgłoszeń i zostanie opublikowany na stronie www.wyciskaniebusko.pl

IX. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury PZKFiTS i IPF.
2. Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem.
3. Na zawodach nie będzie możliwości dokonania opłat za licencję. Opłaty należy uiścić bezpośrednio na konto PZKFiTS.
4. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartym w „Regulaminie ogólnym zawodów” który dostępny jest na witrynie internetowej PZKFiTS pod adresem:
www.pzkfits.pl/komunikaty/2012/regulamin_zawodow_ts.pdf
Busko, dnia 17.04.2014 r.

Organizator:
AKS Bodymaniak Busko Zdrój
Artur Grzesiak

Wiceprezes PZKFiTS
ds Trójboju Siłowego
Prof. nzw. dr hab. Marek Kruszewski

comments powered by Disqus